Charitativní dům sv. Alžběty (neveřejné)

Koncert na podporu seniorů v domovech důchodců.