Výročí od založení Domu sv. Cyrila Metoděje pro zrakově postižené

Naším koncertem ve Vlaštovičkách podpoříme zrakově postižené. Akce je veřejná.

Místo: Dům sv. Cyrila a Metoděje

Čas: 17:00